WET- EN REGELGEVING.

Wij wijzen we je graag op de van toepassing zijnde WGBO, onze beroepscode en het klachtrecht van toepassing bij Karinda. Ook Mark wijst je graag op de Wkkgz-klachtenbehandeling voor alternatieve therapeuten en hun cliënten.

Ook wijzen we je op: onze privacy regeling en de Verwijsindex.
We hebben ook een cookie verklaring.

Op deze pagina vind je verder onze algemene voorwaarden, een overzicht van onze registraties en lidmaatschappen bij verschillende beroepsverenigingen.

Praktijk Kijk op jezelf heeft contracten afgesloten voor jeugdzorg met de gemeenten Castricum, Uitgeest, Bergen, Heiloo, Alkmaar en Dijk en Waard in Regio Alkmaar.

Check je SPAM-box als je geen (bevestigings) mail van ons ontvangt. Het wil nog wel gebeuren dat mail in de spambox verdwijnt, vooral bij Gmail en Hotmail accounts.

REGISTRATIES KARINDA

BIG code: 29910999925
Praktijk AGB code: 94058003
Zorgverlener AGB code: 94009699
NIP: 00240160
VEN: 34683
Supervisor VGCT: 203559

NVPA: 104019
RBCZ: 180232R

CRBKO geregistreerd docent

Mobirise Website Builder

BIG code: 29910999925
Praktijk AGB code: 94058003
Zorgverlener AGB code: 94009699
NIP: 00240160
VEN: 34683
Supervisor VGCT: 203559

NVPA: 104019
RBCZ: 180232R

CRBKO geregistreerd docent

Mobirise Website Builder

De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) regelt onder meer de bevoegdheid om een beroep in de individuele gezondheidszorg te mogen uitoefenen. Alleen wie aan de wettelijke opleidingseisen heeft voldaan, kan zich laten inschrijven in het BIG-register. 
De GGZ (geestelijke gezondheidszorg) kent veel meerdere aspecten en specialisaties. Deze specialisaties hebben zich vaak verenigd in beroepsverenigingen. Een beroepsvereniging is een vereniging die instaat voor de studie, de bescherming en de ontwikkeling van de beroepsbelangen van haar leden. Karinda is aangesloten bij: VEN (Vereniging EMDR Nederland), VGCT (Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën) , NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), NVPA (Nederlands Verbond voor Psychologen en Agogen) en RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) 

Kwaliteitsstatuut
Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van “geneeskundige GGZ” aan volwassenen, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Een papieren versie is ter inzage beschikbaar op de praktijk. 

Mobirise Website Builder

REGISTRATIES MARK

Als therapeut ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging CAT = Complementaire Aanvullende Therapeuten. Voor meer informatie kijk op catcomplementair.nl

CAT-therapeut nummer: CM1398-22-06-18
Complementaire Kwaliteitstherapeut: Psychosociaal Kwaliteitstherapeut 9037
AGB code zorgverlener: 90105460
AGB code onderneming: 90064737
RBZC licentienummer: 180595R 

Alle Kwaliteitstherapeuten hebben een drie- tot vierjarige complementaire beroepsopleiding gevolgd op hbo-niveau, voldoen aan de Wkkgz en hebben een professionele praktijk. Alle Kwaliteitstherapeuten staan geregistreerd in het hbo-register van het RBCZ.

GAT & Wkkgz-klachtenrecht
Ik val als CAT-therapeut level 5 onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie https://gatgeschillen.nl/

Mobirise Website Builder

Prestatiecode(s) CAT:
Natuurgeneeskundige therapie: 24005
Psychotherapie: 24500

Vergoedingen voor 24005
Coöperatie VGZ, Bewuzt, IZ, Aevitae, De Friesland Zorgverzekeraar, IZA, Zekur, UMC, United Consumers, Univé,
€ 40 Per dag indien aanvullend verzekerd voor alternatieve geneeswijzen

Vergoedingen voor 24500
Coöperatie VGZ, Bewuzt, IZ, Aevitae, De Friesland Zorgverzekeraar, IZA, Zekur, UMC, United Consumers, Univé,
€ 40 Per dag indien aanvullend verzekerd voor alternatieve geneeswijzen

Mobirise Website Builder

© Copyright 2024 Kijk op jezelf - Alle rechten voorbehouden

Best AI Website Maker