google-site-verification=wsdWNfl6U8uya_C4i3gulmgZ3w4KAbDHbeJSW1IZuGE

Onze insteek is om jou een kijk te geven op waarom dingen gaan zoals ze gaan en samen met je te kijken hoe dingen voor jou beter kunnen werken. Op allerlei manieren, altijd afgestemd op wat er bij jou past, laten we je een stap zetten in de richting van verbetering. Onze kracht ligt in het feit dat wij vaak beiden tegelijk met een cliënt aan het werk gaan. Maar heb je liever een sessie met alleen één van ons, is dat natuurlijk altijd prima. 

Mobirise

WAT KUN JE VERWACHTEN

Veel therapievormen

Samen met jou kiezen we welke therapievorm het beste bij jou past. Opstellingenwerk, EMDR, ik-grens bewustzijn, polyvagaal theorie, cognitieve gedrags-therapie, hypnose, Bach bloesem therapie, Voice Dialogue en nog veel meer. 

Uitgangspunt

Aanmelding is op eigen initiatief. Na de intake, als we jou en je vraag beter hebben leren kennen, krijg je van ons een voorstel hoe we jou in beweging willen gaan krijgen.


Vergoeding

Hulp voor volwassenen wordt niet door de gemeente bekostigd. Je kunt de hulp zelf bekostigen of contact opnemen met jouw zorgverzekeraar over hun eventuele vergoeding. In veel gevallen is gedeeltelijke vergoeding vanuit de aanvullende verzekering mogelijk aangezien we aangesloten zijn bij beroepsverenigingen NVPA en het CAT.  

GGZ

Mochten je sessies in geval van een diagnose en doorverwijzing vanuit de basisverzekering vergoed worden, dan worden de tarieven gehanteerd die worden geadviseerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Lees er bij overige informatie verder over.

WACHTTIJD 

Er is voor volwassenen momenteel een wachttijd van 12 weken tot de intake.

Aanmelden kan telefonisch: 0628259190 en/of via mail: info at kijkopjezelf.eu

TARIEVEN

  • INTAKE/KENNISMAKING - € 100,00 per gesprek
  • INDIVIDUELE SESSIE - € 100,00 per uur
  • OPSTELLINGENWERK - Familieopstelling € 100,00 per uur; Opvoedopstelling € 120,00 per uur
  • GGZ- Na diagnose en doorverwijzing kan vanuit de basisverzekering vergoed worden, enworden de tarieven gehanteerd die worden geadviseerd door de NZA 

Overige informatie

Lidmaatschappen en zakelijke voorwaarden

1

Registraties en lidmaatschappen

Karinda is geregistreerd therapeut bij de beroepsvereniging NVPA: Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen. Lidnummer: 100572. Zij verbindt zich aan de beroepscode van het NVPA. De bij het NVPA aangesloten psychosociaal therapeuten zijn professionele zorgverleners met specialistische kennis en ervaring op het gebied van psychische of psychosociale problematiek.

Als GZ-psycholoog valt zij onder de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG).
BIG nummer: 29910999925
AGB code zorgverlener: 94009699
AGB code onderneming: 94058003
RBZC licentienummer: 180232R

Vereniging EMDR Nederland (VEN)
Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie (tevens supervisor)
Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)

Mark is als level 5 therapeut verbonden aan het CAT-complementair. Het CAT-complementair heeft als missie een open en eerlijke organisatie te zijn voor therapeuten en deze therapeuten te helpen aan de Nederlandse wet en aan kwaliteitseisen van zorgverzekeraars en koepels te voldoen voor zo laag mogelijke kosten. Het is de taak van een beroepsorganisatie om therapeuten te verenigen, te helpen en hun belangen te behartigen. CAT-complementair is er voor de therapeuten die aan de eisen van zorgverzekeraars kunnen en willen voldoen. Het CAT-complementair heeft als eigen missie deze eisen te waarborgen en de therapeuten te wijzen op het nut en de noodzaak van intervisie en bij- en nascholing. Kwaliteit is van het hoogste belang voor het CAT-complementair.

AGB code zorgverlener: 90105460
AGB code onderneming: 90064737
RBZC licentienummer: 180595R

2

Wkkgz 

In het kader van de Wkkgz is elke zorgaanbieder die zorg verleent vanuit de Zorgverzekeringswet en Wet Langdurige Zorg verplicht om een klachtenfunctionaris, een klachtenregeling en geschillenregeling te hebben.

Karinda is aangesloten bij P3NL. P3NL is dé belangenorganisatie voor drie beroepsgroepen in de ggz: psychologen, psychotherapeuten en pedagogen. P3NL heeft namens de bij haar aangesloten verenigingen een klachten- geschillenregeling voor vrijgevestigde zorgverleners opgezet die voldoet aan de Wkkgz.

Alle CAT-therapeuten, Mark dus ook, sluiten zich aan bij een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende Wkkgz geschilleninstantie. De Wkkgz partner van het CAT-complementair is het GAT: Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten. Deze rijks erkende en onafhankelijke geschilleninstantie gespecialiseerd in het behandelen van klachten omtrent complementaire geneeskunde.

3

Privacy statement en zakelijke voorwaarden

Het verplichte privacyreglement in het kader van de Europese wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Meer informatie vind je hier. Onze algemene voorwaarden, formulier werkwijze en hier onze klachtenregeling P3 en GAT.

4

GGZ vanuit basisverzekering

Psychotherapie valt binnen de Basisverzekering. Heb je een restitutie polis, dan wordt meestal 100 % vergoed van het declaratiebedrag. Wij hanteren het NZA-tarief, zonder extra toeslagen. Heb je een natura polis, dan wordt meestal 60 tot 85% van het declaratiebedrag vergoed door je zorgverzekeraar. Het restbedrag betaal je zelf. Informeer vooraf goed bij je zorgverzekeraar wat er vergoed wordt vanuit de polis die je hebt afgesloten en welke specifieke voorwaarden er gelden. Een overzicht met restitutiepolissen is te vinden op: www.contractvrijepsycholoog.nl.  Om onafhankelijk te blijven en de beste zorg te kunnen bieden, hebben wij geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten.
Je ontvangt maandelijks een factuur. Deze nota dient binnen twee weken betaald te worden en kan gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. 

CONTACTFORMULIER

Adres
Boccherinistraat 35
1901 VB Castricum


Contact
Email: info @ kijkopjezelf.eu
Telefoon: 0628259190

Overige info
KvK: 34379817
BTW: NL186815827B01

Openingstijden
Maandag, dinsdag en donderdag.

Web page was made with Mobirise