KIJK OP JEZELF
Volwassenen

In onze praktijk in Castricum bieden we jou een nieuwe Kijk op jezelf door allerlei ervaringen toe te voegen aan het gesprek. Wij zien dat vooral terug in de kracht van (familie)opstellingen in onze manier van werken.
Opstellingen geven je op een dieper niveau inzicht in een korte tijd. 
Maar we hebben nog veel meer pluspunten:


  1. VEEL THERAPIEVORMEN  - samen met jou kiezen we welke therapievorm het beste bij jou past. Opstellingenwerk, EMDR, schematherapie, cognitieve gedragstherapie, healing en nog veel meer. Deze blenden we ook. 
  2. MAKKELIJKE BEREIKBAARHEID - op locatie in onze praktijk ben je welkom (gratis parkeren en OV-bereikbaar) en ook iedereen die een computer, tablet, smartphone en een internetverbinding heeft kan ook bij ons terecht. 
  3. ZICHTBAAR MAKEN WAT GEZIEN MAG WORDEN- door het letterlijk in beeld brengen van je probleem of hulpvraag wordt deze inzichtelijk en hanteerbaar en zo kun je in beweging komen. 
  4. PERSOONLIJK EN VERBINDEND - door verbinding en eerbied nemen we je voor wie je bent, mag je jezelf zijn, leer je je persoonlijke grenzen kennen en ontwikkelen en neem je je plek in.  
  5. VERGOEDING- in veel gevallen is gedeeltelijke vergoeding vanuit de aanvullende verzekering mogelijk aangezien we aangesloten zijn bij beroepsverenigingen NVPA en het CAT. Ook zijn we aangesloten bij RBCZ. 

Overzicht

In vogelvlucht onze werkvormen

Opstellingenwerk

Systemisch werken is een manier om inzicht te krijgen in je eigen plek in een systeem, welk systeem dan ook, en je verhouding met de anderen in dat systeem. Het leert je waar belemmeringen zitten en waarom je steeds opnieuw vervalt in bepaald gedrag dat je belemmert in je ontwikkeling en groei. Systemisch werken kan leiden tot acceptatie, maar biedt ook een sleutel tot oplossingen. In de praktijkruimte en op tafel kunnen we alles opstellen.

EMDR

Het wetenschappelijk bewijs van de werking van deze ‘oogbewegingstehrapie’ is al heel lang aangetoond. Bij EMDR draait om het belasten van het werkgeheugen. Het werkgeheugen kan maar één ding tegelijk. Wanneer je bij het denken aan de traumatische gebeurtenis ook de snelle handbewegingen van de therapeut moet volgen wordt het werkgeheugen overbelast. Met als gevolg dat de traumatische herinnering vager wordt en daarmee minder emotioneel.

Schematherapie

Schematherapie leert je hoe jouw gedrag en jouw patronen zijn ontstaan. Het is een vorm van therapie waarbij jouw gevoelsleven en emotionele behoeften centraal komen te staan, evenals de wijze waarop je in het hier en nu met die behoeften omgaat. Je leert jouw emotionele behoeften herkennen, accepteren en eraan tegemoet te komen.

Cognitieve gedrags
therapie

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie. In deze behandeling krijg je zicht op je denkpatronen: je onderzoekt hoe je gedachten samenhangen met je gevoelens en gedrag. Vervolgens leer je hoe je gedachten die ongewenste gevoelens geven om kunt buigen naar gedachten die wél gewenste gevoelens met zich meebrengen.

Healing

Een healing heeft te maken met energie. Of je het nu energetische energie, universele energie of chi (levensenergie) noemt maakt eigenlijk helemaal niets uit. Het is allemaal dezelfde energie. De energie waaruit wij bestaan, die in ons aanwezig is en om ons heen is. Een healing geeft rust en ontspanning en brengt je dichter bij jezelf. Het geeft energie en vergroot het plezier in je leven. Jouw wens of vraag is ons vertrekpunt 

Ik-grens bewustzijn

Ik-grensbewustzijn is gebaseerd op de metafoor van ‘de tuin’. De tuin staat symbool voor je eigen persoonlijke psychische ruimte. En elke tuin heeft een eigenaar. Een tuin is uniek en geeft de eigenaar volop mogelijkheden en opties om die op een heel eigen en authentieke manier in te richten. Een tuin vraagt onderhoud en soms sanering. In een tuin kunnen bijzondere plekken worden gecreëerd. Een plek voor bijvoorbeeld eigen
pijnlijke ervaringen zoals trauma’s en ook plekken met mooie eigen ervaringen.

Meer weten? Kijk het filmpje via de link

En verder

Voice dialogue: in een Voice Dialogue sessie leer je om vanuit een overkoepelende positie, zonder oordeel te kijken naar je ´ikken´. Je geeft letterlijk een fysieke plaats aan een ik en je ontdekt welke zijn kwaliteiten zijn, wanneer deze ontstaan is in je leven, waarom hij gekomen is en op welke manier hij je kwetsbaarheid beschermt.

Focussen: Hierbij ga je stapsgewijs en zorgvuldig je aandacht richten op wat er in je lijf voelbaar en merkbaar is. Als je op deze lijfelijke belevingen ‘focust’, ga je luisteren en ontdekken wat deze belevingen betekenen voor jou. Je bent daardoor op een andere manier in contact met jezelf en met je gevoel. Dit geeft rust, ruimte, mildheid en verdieping.

Bach bloesems: Een Bach Bloesem Mix is een natuurlijk voedingssupplement en bevat een mengeling van originele Bach bloesemremedies. Door de kracht van de bloesemessences kun je weer in harmonie en vrede komen met jezelf. 

Tarieven

Aanmelding is op eigen initiatief. Hulp voor volwassenen wordt niet door de gemeente bekostigd. Je kunt de hulp zelf bekostigen of contact opnemen met jouw zorgverzekeraar.

Intakegesprek 90,00 euro per gesprek
Individuele sessie 90,00 euro per uur
Familieopstelling 90,00 euro per uur
Opvoedopstelling 120,00 euro per uur
Healingsessie 40,00 euro per sessie 

Manier van werken

Onze insteek is jou een kijk te geven op waarom dingen gaan zoals ze gaan en samen met je te kijken hoe dingen voor jou beter kunnen werken. Op allerlei manieren, altijd afgestemd op wat er bij jou past, laten we je een stap zetten in de richting van verbetering. Onze kracht ligt in het feit dat wij vaak beiden tegelijk met een cliënt aan het werk gaan. Maar heb je liever een sessie met alleen één van ons, is dat natuurlijk altijd prima. 

Vergoeding

In veel gevallen is gedeeltelijke vergoeding vanuit de aanvullende verzekering mogelijk aangezien we aangesloten zijn bij de NVPA en het CAT. Vergoedingen variëren van 25 tot 40 euro per sessie afhankelijk van jouw zorgverzekering. Kijk hier of hier voor specifieke vergoedingen van onze beroepsverenigingen of neem contact op met je verzekeraar. We hebben gekozen om contractvrij te werken zodat we vrij zijn onze behandeling volledig aan te passen aan jouw wensen. Dit betekent dat je zelf de factuur bij je zorgverzekeraar mag declareren.

Overige informatie

Lidmaatschappen en zakelijke voorwaarden

1

Registraties en lidmaatschappen

Karinda is geregistreerd therapeut bij de beroepsvereniging NVPA: Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen. Lidnummer: 100572. Zij verbindt zich aan de beroepscode van het NVPA. De bij het NVPA aangesloten psychosociaal therapeuten zijn professionele zorgverleners met specialistische kennis en ervaring op het gebied van psychische of psychosociale problematiek.

Als GZ-psycholoog valt zij onder de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG).
BIG nummer: 29910999925
AGB code zorgverlener: 94009699
AGB code onderneming: 94058003
RBZC licentienummer: 180232R

Verening EMDR Nederland (VEN)
Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie (tevens supervisor)
Nederlandse Vereniging voor GZ-psychologen (NVGzP )

Praktijk Kijk op jezelf heeft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden. Hier kun je deze inzien.

Mark is als level 5 therapeut verbonden aan het CAT-complementair. Het CAT-complementair heeft als missie een open en eerlijke organisatie te zijn voor therapeuten en deze therapeuten te helpen aan de Nederlandse wet en aan kwaliteitseisen van zorgverzekeraars en koepels te voldoen voor zo laag mogelijke kosten. Het is de taak van een beroepsorganisatie om therapeuten te verenigen, te helpen en hun belangen te behartigen. CAT-complementair is er voor de therapeuten die aan de eisen van zorgverzekeraars kunnen en willen voldoen. Het CAT-complementair heeft als eigen missie deze eisen te waarborgen en de therapeuten te wijzen op het nut en de noodzaak van intervisie en bij- en nascholing. Kwaliteit is van het hoogste belang voor het CAT-complementair.

AGB code zorgverlener: 90105460
AGB code onderneming: 90064737
RBZC licentienummer: 180595R

2

Wkkgz 

In het kader van de Wkkgz is elke zorgaanbieder die zorg verleent vanuit de Zorgverzekeringswet en Wet Langdurige Zorg verplicht om een klachtenfunctionaris, een klachtenregeling en geschillenregeling te hebben.

Karinda is aangesloten bij P3NL. P3NL is dé belangenorganisatie voor drie beroepsgroepen in de ggz: psychologen, psychotherapeuten en pedagogen. P3NL heeft namens de bij haar aangesloten verenigingen een klachten- geschillenregeling voor vrijgevestigde zorgverleners opgezet die voldoet aan de Wkkgz.

Alle CAT-therapeuten, Mark dus ook, sluiten zich aan bij een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende Wkkgz geschilleninstantie. De Wkkgz partner van het CAT-complementair is het GAT: Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten. Deze rijks erkende en onafhankelijke geschilleninstantie gespecialiseerd in het behandelen van klachten omtrent complementaire geneeskunde.

3

Privacy document en zakelijke voorwaarden

Het verplichte privacyreglement in het kader van de Europese wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie over ons privacy document kun je hier vinden.
Onze algemene voorwaarden, formulier werkwijze en onze klachtenregeling P3 en GAT in de link.

Contact

Telefonisch, via whatsapp, mail of onderstaand formulier

Telefoon en whatsapp: 0628259190
Email: info @ kijkopjezelf.eu

Kijk op jezelf | Boccherinistraat 35 | 1901 VB Castricum |
KvK 34379817 | NL186815827B01 

Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag.

Develop a free site - Find more