KIND & JEUGD

Heb je last van angst(en), boosheid of agressief gedrag, verdriet en somberheid, pesten of gepest worden, rouw, veel huilen, problemen na een heftige ervaring of opvoedproblemen?
Je kunt bij ons namelijk terecht met een veelheid aan vragen.

Hoe kunnen we jou versterken? Dat doet Karinda doelgericht maar met een vrolijke noot. Want wat zij nog veel belangrijker vindt is dat jullie tijdens de behandeling niet alleen over serieuze zaken praten, maar dat jullie ook een beetje plezier kunnen maken en goede plannen kunnen bedenken (én uitvoeren). 

Mobirise Website Builder
WACHTLIJSTEN

Ook wij houden niet van wachtlijsten. En we zouden het liefst zo snel mogelijk met de behandeling willen starten. In het belang van goede zorg voor kinderen, jongeren en ouders (en uiteraard ook Karinda) is het helaas ook bij ons onontkoombaar om langere tijd te moeten wachten. Goede zorg betekent namelijk ook voldoende tijd en aandacht voor onze cliënten. Echte aandacht, gezien en gehoord worden. Want dat is wat Karinda op zijn minst wil kunnen bieden.

Op dit moment is de wachttijd tot intake helaas opgelopen tot zeker 6 maanden.
We doen er alles aan om je zo snel en goed mogelijk te helpen en denken graag met je mee.

Wij wijzen je daarom graag op de Beschikbaarheidswijzer. Dit is de 'wachttijdenapp' in de Regio Alkmaar. Het geeft inzicht in welke (zorg)aanbieders wanneer plek hebben en welke hulp, zorg en /of ondersteuning precies geboden wordt, inclusief evt. wachttijden. Passende hulp, zorg en/of ondersteuning is daardoor snel en eenvoudig te vinden en raadplegen.

WAT KUN JE VERWACHTEN?

1

Veel therapievormen

In onze praktijk bieden wij veel verschillende therapievormen aan waardoor wij goed kunnen aansluiten bij zowel het probleem als de persoonlijkheid van kinderen en hun gezinnen. Je kunt denken aan EMDR, cognitieve gedragstherapie, schemagerichte therapie, familieopstellingen en gezinsgesprekken. 
2

Voor kind en gezin

Als een kind een probleem heeft, zijn ouders een belangrijk onderdeel van de oplossing. Daarom zal er altijd worden samengewerkt met ouders. Zodat we met ouders en kind een team vormen om tot een oplossing te komen.. 
3

Praktisch

Wanneer jij / jouw kind in behandeling bij Kijk op jezelf komt willen we jullie graag van te voren goed informeren en willen we graag dat jullie goed weten wat jullie wel en niet van ons kunnen verwachten. We spreken een aantal standaard afspraken af die nodig zijn om te kunnen starten met de zorg. Daarnaast maken we bij de start inhoudelijke afspraken die in het bijzonder voor het traject met jou/jouw kind van toepassing zijn. Ook hierin is de verwachting over en weer heel belangrijk. Deze afspraken leggen we vast in een behandelplan. Dit plan van aanpak is een werkdocument en kan dus tussentijds worden bijgesteld als dat passender is.
Mobirise Website Builder
EEN SNUFJE KRACHT...

In een praktijk waar kinderen welkom zijn om samen met mij op zoek te gaan naar een oplossing voor hun problemen en waar “ervaren” een steeds grotere rol krijgt, kon het niet uitblijven dat er gekeken werd wat de meerwaarde zou kunnen zijn van het betrekken van een hond bij de praktijk. En dat is Tummie, onze Havanezer. Bij “Een snufje kracht” werken Tummie en ik samen als team. Tummie en ik werken volgens de principes van de DAI, Dog Assisted therapy. Dit betekent dat Tummie letterlijk assisteert bij de therapie. De basis van de therapie ligt dan ook nog steeds in de basis van de manier van werken van Karinda. Hulpvragen van kinderen en gezin worden altijd bekeken vanuit de samenhang met hun omgeving. Dit maakt ook dat er bij iedere hulpvraag samen met het gezin dan wel aanmelder bekeken zal worden of “Een snufje kracht… “ werkelijk het juiste aanbod is.

© Copyright 2024 Kijk op jezelf - Alle rechten voorbehouden

No Code Website Builder