KIJK OP JEZELF
Kind en Jeugd

Hoe kunnen we jou versterken?
In onze praktijk hebben we veel mogelijkheden zoals:

 

easy website creator
  1. VEEL THERAPIEVORMEN - samen met jou kiezen we welke therapievorm het beste bij jou past. Opstellingenwerk, EMDR, schematherapie, cognitieve gedragstherapie en nog veel meer. Deze blenden we ook. 
  2. MAKKELIJKE BEREIKBAARHEID - op locatie in onze praktijk ben je welkom en iedereen die een computer, tablet, smartphone en een internetverbinding heeft kan ook bij ons terecht. 
  3. BLENDED CARE   - reguliere face-to-face gesprekken en interventies worden gecombineerd met online interventies zoals bijvoorbeeld beeldbellen en online behandelmodules.  
  4. GEEN WACHTTIJDEN- er is weer plek voor aanmeldingen. Dus heeft jouw kind of jijzelf last van (psychische) klachten? Dan kun je bij ons terecht!    
  5. KIND & JEUGD 100% VERGOED - wij hebben contracten afgesloten met de gemeenten Castricum, Uitgeest, Bergen, Heiloo, Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk. Het is hierdoor mogelijk dat de hulp voor je kind wordt vergoed. Hier is wel een verwijzing voor nodig van bijvoorbeeld de huis- of jeugdarts. Tevens is het mogelijk om via het Sociaal Team van jouw woonplaats verwezen te worden naar onze praktijk.

Hoe en wat

In vogelvlucht 

Voor kind en gezin

Kijk op jezelf biedt laagdrempelige hulp voor kinderen van 0 tot en met 18 jaar en hun gezinnen. Als kinderpsycholoog bieden we psychologische en pedagogische hulp op maat waarbij we ouders en/of verzorgers altijd betrekken.

Behandeling is geschikt voor kinderen en jeugdigen die een positief zetje kunnen gebruiken in hun ontwikkeling. Ook kan het zijn dat je als ouders vragen hebt in de opvoeding van je kind. Ook dan bij je bij ons aan het juiste adres.

Wanneer aanmelden

Ieder kind ervaart wel eens problemen in zijn leven en het is zeker zo dat we ons allemaal als ouder wel eens zorgen maken om onze kinderen. Wanneer de problemen een gezonde ontwikkeling van je kind in de weg gaan staan, is het zinvol om wat extra hulp in te schakelen.

Hieronder een lijstje van veel voorkomende problemen binnen onze praktijk:
- Angst
- Boosheid of agressief gedrag
- Verdriet en somberheid
- Pesten of gepest worden
- Rouw
- Veel huilen
- Problemen na een heftige ervaring
- Opvoedproblemen

Wat zetten we in?

Karinda werkt al sinds 2001 als (GZ)psycholoog met kinderen en maakt onder andere gebruik van de volgende methodieken:

Cognitieve gedragstherapie
Opstellingenwerk
Visualisatie en imaginatie
EMDR
Oplossingsgerichte therapie

Wat zij nog veel belangrijker vindt is dat jullie tijdens de behandeling niet alleen over serieuze zaken praten, maar dat jullie ook een beetje plezier kunnen maken en goede plannen kunnen bedenken (en uitvoeren).

Opvoedopstelling

Binnen onze praktijk werken we veel met (familie)opstellingen. Opstellingen kunnen een goed overzicht geven van hoe de familiegeschiedenis en de gezinsdynamieken een rol spelen in de aanmeldklacht. Belemmeringen en stagnaties, die vaak op de achtergrond spelen en niet direct zichtbaar zijn, worden duidelijk. De beweging, die in de opstelling ontstaat, helpt vaak om de bestaande situatie te accepteren en om een verandering tot stand te brengen.

Een opvoedopstelling kan gedaan worden met alleen de ouders, maar het kan ook in aanwezigheid van het kind . Bij een opvoedopstelling werken Mark en Karinda altijd samen.

Wandelcoaching

Woensdagochtend is onze buitendag. We gaan dan naar buiten met jou en zetten samen (voorlopig nog even op 1,5 meter van elkaar) stappen om verder te komen, geïnspireerd door de natuur om ons heen. Niet omdat we ineens "outdoormens" of natuurkenner zijn geworden. Wel omdat we merken dat naar buiten gaan zo enorm veel helpt om bij jezelf te komen en zowel letterlijk als figuurlijk in beweging te komen. We spreken dan af op een locatie en wij zorgen voor een duinkaart.

Overige informatie

Registraties, contracten en zakelijke voorwaarden

1

Registraties en lidmaatschappen

Als GZ-psycholoog valt Karinda onder de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG).
BIG nummer: 29910999925
AGB code zorgverlener: 94009699
AGB code onderneming: 94058003
RBZC licentienummer: 180232R

Verening EMDR Nederland (VEN)
Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie (tevens supervisor)
Nederlandse Vereniging voor GZ-psychologen (NVGzP ) 

2

Contracten met gemeenten

Per januari 2015 zijn gemeenten in Nederland verantwoordelijk voor de bekostiging van jeugdhulp tot en met 18 jaar. Kijk op jezelf biedt hulp aan die valt onder ambulante jeugdhulp. Wij hebben contracten afgesloten met de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo, Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk. Voor meer informatie kijk op Netwerkorganisatie Regio Alkmaar.

3

Zakelijke voorwaarden

In het kader van de Wkkgz is elke zorgaanbieder die zorg verleent vanuit de Zorgverzekeringswet en Wet Langdurige Zorg verplicht om een klachtenfunctionaris, een klachtenregeling en geschillenregeling te hebben. Karinda is aangesloten bij P3NL. P3NL is dé belangenorganisatie voor drie beroepsgroepen in de ggz: psychologen, psychotherapeuten en pedagogen. P3NL heeft namens de bij haar aangesloten verenigingen een klachten- geschillenregeling voor vrijgevestigde zorgverleners opgezet die voldoet aan de Wkkgz.

In het kader van de Europese wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een privacyreglement verplicht.
Meer informatie over ons privacy statement vind je hier.

Onze algemene voorwaarden, formulier werkwijze en onze klachtenregeling

NOG EVEN SAMENGEVAT

Wij zijn Karinda en Mark en wij hebben een praktijk voor integratieve therapie. Dat betekent dat in onze manier van werken de reguliere psychologie samenkomt met energetisch en systemisch werken. En daar zitten veel verschillende methodieken in.

1

Trajecten voor kind & jeugd als ook trajecten voor ouders aan

Regelmatig komen die twee natuurlijk samen als gezin. Onze kracht ligt erin het probleem in beeld te brengen, in plaats van er alleen over te praten. Door te kunnen kijken naar wat er speelt, kun je ook tot andere inzichten en daarmee ook andere oplossingen komen. Ook blijven beelden veel beter hangen dan de duizenden woorden die soms in therapie gesproken worden.

2

Divers aanbod

Natuurlijk bieden wij ook EMDR aan (belangrijk voor trauma) en cognitieve gedragstherapie (voor onder andere angsten en depressies). Maar naast de bekende methodieken zetten wij vooral de kracht in van beelden, en dat alles vanuit een systemische invalshoek. We kijken naar hoe een gezin zich verhoudt tot elkaar maar ook hoe ieder gezinslid zich verhoudt tot de aanmeldreden, bijvoorbeeld boosheid. Door de innerlijke beleving op te stellen, bijvoorbeeld door middel van poppetjes op tafel of een familieopstelling, laten we een gezin kijken maar zeker ook ervaren, waardoor ze sneller geraakt worden en de essentie van wat er speelt beter blijft hangen.

3

Onze passie en meerwaarde

Wij gaan dus niet alleen in op de boosheid maar kijken vooral wat er aan dynamiek omheen speelt. En dan komen we uit bij dat wat er gevoelsmatig allemaal speelt. Dát willen we in beeld brengen, door kijken, voelen en ervaren. Vanuit een gevoel van gelijkwaardigheid met de cliënt, ook wij zijn mensen, voelen we ruimte om cliënten te confronteren, troosten en vooral ook met ze lachen. We zijn er van overtuigd dat veel van wat er in gezinnen gebeurt ontstaat vanuit liefde maar dat creëert regelmatig meer gedoe dan ontspanning. Als cliënten zich daar bewust van worden ontstaat er vaak ruimte voor beweging. Mocht het nodig zijn dan kunnen ouders ook nog voor een eigen traject komen.

Contact

Telefonisch, via whatsapp, mail of onderstaand formulier

Telefoon en whatsapp: 0628259190
Email: info@kijkopjezelf.eu


Kijk op jezelf
|Boccherinistraat 35 | 1901 VB Castricum

Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag.
woensdagochtend is onze buitendag (wandelcoaching).
 

© 2020 Kijk op jezelf